Z edukacją od 2008

DLA FIRM

Firma szkoleniowa HAMISH zatrudnia zawodowych lektorów języków obcych, którzy dostarczają doskonałych i efektywnych szkoleń Klientom korporacyjnym.

Naszym głównym celem przy organizacji szkoleń językowych i kursów dla firm jest przygotowanie słuchaczy do posługiwania się językiem obcym w rzeczywistych sytuacjach związanych z działaniami firmy. Tak, aby umiejętności zdobyte podczas zajęć kursanci byli w stanie wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Nasze kursy oraz szkolenia realizujemy w oparciu o sprawdzony model, który pozwala w pełni dostosować program do Państwa oczekiwań i wymagań. Każde nasze szkolenie podzielone jest na etapy:

Etap 1:

Zanim rozpocznie się kurs przeprowadzona zostanie analiza potrzeb językowych, oczekiwań, która pomoże nam przygotować autorski program szkolenia spełniający oczekiwania państwa firmy. Następnym krokiem jest przeprowadzenie testów leksykalno-gramatycznych, za pomocą których określimy wyjściowy poziom znajomości języka. Na tym etapie zaprezentowane zostają także dodatkowe materiały szkoleniowe wzbogacające naukę, ściśle dopasowane do specyfiki Państwa firmy. Podczas trwania całego cyklu szkoleniowego pozostajemy w stałym kontakcie z działem szkoleń państwa firmy aby na bieżąco reagować na Państwa uwagi i potrzeby.

Etap 2:

Po ustaleniu z działem szkoleń częstotliwości i terminów szkoleń, proces szkoleniowy rozpocznie się na terenie Państwa firmy. Do prowadzenia szkoleń językowych w Państwa firmie wydelegujemy wykwalifikowanych lektorów doświadczonych w prowadzeniu zajęć dla firm.

Etap 3:

Zapewniamy stały nadzór metodyczny nad szkoleniami oraz skuteczny system monitorowania frekwencji i postępów w nauce.

W trosce o wysoka jakość przeprowadzonych szkoleń co semestr przygotujemy dla państwa firmy raport opisowy z postępów w nauce dotyczący każdego uczestnika kursu. Raport taki będzie zawierał między innymi:

  • frekwencję na zajęciach,
  • wyniki testów przeprowadzonych w trakcie kursu,
  • opisową ocenę podstawowych umiejętności językowych

Ocenie podlegać będą także nasi lektorzy w tym celu w trakcie szkolenia słuchacze biorący udział w kursie będą mieli możliwość oceny pracy lektorów, oraz metod nauczania, poprzez wypełnienie anonimowych ankiet.

Audyt językowy:

Oferujemy usługę polegającą na kontroli, weryfikacji bądź ocenie kompetencji językowych określonej osoby lub grupy pracowniczej.

Audyt językowy może być również wykorzystywany w procesie rekrutacyjnym na najwyższe stanowiska w firmach, lub w sytuacjach gdzie pracownik mający podjąć określone obowiązki musi posługiwać się konkretnym poziomem kompetencji językowej i określonym słownictwem.

W tym zakresie oferujemy:

  • audyt postępów grupy pracowniczej,
  • określenie kompetencji językowej,
  • testy na wejście,
  • ewaluacja szkoleń językowych

Adres

HAMISH
kursy i szkolenia językowe

Ul. Zwycięstwa 35
44-100 Gliwice

Tel. kom.: +48 606 44 15 44

E-mail: hamish@hamish.pl